BarnehagenVår

Vår første barnehage ble etablert i 1991 av initiativtaker Hanne Klamerholm. I dag har vi til sammen 7 barnehager, 4 barnehager i Bærum kommune og 3 barnehager i Oslo kommune. Barnehagene har hver sin styrer.