Ledige barnehageplasser og priser

Trykk dere inn på våre barnehager for mer informasjon. For rask tilbakemelding kontakt styrer i den aktuelle barnehagen.
Det er samordnet opptak for barnehagene opp mot kommune og bydel.
 

VÅRE BARNEHAGER

Fossum Grendehus

Lindebergveien

Fossum Terrasse

Sofus

Josefine

Løren

Hosletoppen